P.H.U Grzegorz Lisik                                                                        miejscowość:                             data:
Ul. Grunwaldzka 47                                                             
37-700 Przemyśl
e-mail: kontakt@wlosomaniacy.pl
tel. 888-905-906Imię i nazwisko konsumenta (-ów) 


Adres konsumenta (-ów) 

Reklamacja towaru
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu:


[nazwa produktu i numer zamówienia]:

jest wadliwy. Wada polega na (opis):


Wada została stwierdzona w dniu:


Z uwagi na powyższe, żądam/proponuję*:


                                                                                                                   
                                                                                                                                            podpis