FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.H.U Grzegorz Lisik
ul. Grunwaldzka 47
37-700 Przemyśl
kontakt@twojzdrowywlos.pl
 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych

rzeczy......................................................................................................................................................................................


Numer zamówienia          

Data zawarcia umowy to

data odbioru

Imię i nazwisko         

Adres

                                           

Data........................................ Podpis...............................